teglværkshavnen housing, tegnestuen vandkunsten 2008 |  Architects: fritz schupp, martin kremmer.

Fot.Marta Walla
fot. by Tomasz Madzia
fot. by Tomasz Madzia
fot. Ewelina Świtalska
Fot.Marta Walla
Dominika Witos photography
fot. by Tomasz Madzia
Fot.Dominika Załęcka

Tel; 723 280 396

email: kajasikora@poczta.fm 
 

 

KAJA SIKORA

Altowiolistka, Modelka, Artystka